Technológia

> výhodné ceny
> prvotriedna kvalita 
To je naša Kočkovská
pestovateľská pálenica.

Novinka: Odkôstkovanie ovocia od 1.6.2021

Zabezpečujeme  
>> odvoz kvasu  
Tel:  042 467 70 05  

Mobil:0903 221 282 

Pálime od 12.7.2024 

 

Technológia pálenia je založená na dvoch 
nezávislých plynových kotloch :

-  destilačný kotol 600 L 
   v spojení s rektifikačným kotlom 250 L

-  destilačný kotol 300 L 
   v spojení s rektifikačným kotlom 150 L

Takto je zaručená plynulá prevádzka
a zvyšuje sa tak aj celková 
časová
rýchlosť a nezávislosť 
pri rôznych množstvách kvasu.

Pri výrobe taktiež používame čerpadlo
na prečerpávanie kvasu z prípravných
kadí do destilačných kotlov.

 

 

Všetky kotle sú z medi a ostatné časti  
technológie sú z potravinárskeho nerezu,
ktorá svojimi chemickými vlastnosťami
zaručuje dosiahnutie maximálnej kvality
vyrobeného produktu a taktiež zachovanie
vysokého obsahu aromatických
a chuťových látok.

Systém chladenia je riadený mikropočítačom
čím sa dosahuje vyššia presnosť a kvalita
destilátu.

Technológie spĺňajú najnovšie a najprísnejšie
predpisy EU.Poskytujeme možnosť odvozu ,
kvasu dodávkou do 3,5t vrátane prevozných
sudov